Sisustusarkkitehtuuri

Sisustusarkkitehdin tutkinto edellyttää taiteen maisterin (MA) tai AMK-muotoilijan (BA hons.) korkeakoulututkintoa. Sisustusarkkitehdiksi voi Suomessa valmistua Lahden Muotoiluinstituutista (LAMK), Metropolia Ammattikorkeakoulusta Helsingissä ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta. Opinnot painottuvat pääosin teolliseen muotoiluun, sisustusarkkitehtuuriin ja huonekalusuunnitteluun. Jatkotutkintona taiteen maistereiksi valmistuneet voivat halutessaan suorittaa taiteen lisensiaatin tai taiteen tohtorin tutkinnon. Alalla tarvitaan teknistä osaamista, innovatiivisuutta, ideointikykyä, hyvää piirustustaitoa sekä kolmiulotteista hahmotuskykyä. Sisustusarkkitehtuurissa yhdistyvät taitavasti taide, arkkitehtuuri ja muotoilu. Alalle valmistuva opiskelee myös käytännön työskentelyä ja teoriaa, piirtämistä, maalaamista ja kuvanveistoa.

Sisustusarkkitehdin työ on käytännönläheistä ja monialaista

Sisustusarkkitehti palkka saattaa kuulostaa suurelta esimerkiksi hoito-alalla työskenteleviin sairaanhoitajien palkkaan verrattuna. Sisustusarkkitehdillä on kuitenkin takanaan yliopistokoulutus ja mahdollisuus työskennellä alalla, joka vaatii paljon mutta antaa runsaasti. Muotoilijat ja sisustusarkkitehdit tekevät töitä paljon yhdessä saadakseen toisiltaan työprojekteihin liittyviä ideoita. Palkka maksetaan tavallisesti kuukausipalkkana, johon kuuluu sopimusten mukainen laskutus ja mahdolliset rojaltipalkkiot. Sisustusarkkitehdit voivat työskennellä myös konsultoivina asiantuntijoina tai projektinhallintatehtävissä sekä tutkijoina ja opettajina. Sisustusarkkitehti tekee tiivistä yhteistyötä toimeksiantajien, arkkitehtien, tilan käyttäjien, materiaalitoimittajien sekä urakoitsijoiden kanssa.

Sisustusarkkitehdin työhön kuuluu asuntojen kokonaisvaltaista suunnittelua, huonekalusuunnittelua, teollista muotoilua ja julkisten sekä yksityisten toimi- ja liiketilojen suunnittelua. Sisustusarkkitehdin pitää tuntea rakennusmääräykset ja rakennuslainsäädäntö riittävän hyvin sekä hallita toiminnallinen, taiteellinen ja tekninen kokonaisosaaminen. Sisustusarkkitehtinä toimiminen vaatii tarkkaa valon ja tilan hahmotuskykyä, hyvää värisilmää, esteettistä näkemystä sekä erilaisten rakenteiden ja kaikenlaisten sisustuksessa käytettävien materiaalien monipuolista tuntemusta. Erilaisten suunnitteluohjelmien ja tietotekniikan korkea osaaminen on myös sisustusarkkitehdin työssä tarpeen.

Sisustusarkkitehdin työn vaatimukset ja työtehtävät

Sisustusarkkitehdin isoimpana tavoitteena on luoda viihtyisä työympäristö ottamalla suunnittelussaan taloudelliset ja ympäristöön liittyvät seikat tarkasti huomioon. Sisustussuunnittelun voidaan katsoa olevan käytännöllistä ongelmanratkaisua ja toiminnallista tilan jäsentelyä. Sisustusarkkitehti on toimeksiantajan kanssa yhteydessä monta kertaa projektin aikana keskustellen ideoista ja vaatimuksista sekä tarjoten ammattitaidon tuomia näkökantojaan toimeksiantajan harkittavaksi ennen projektin lopullista toteutusta. Työssä perehdytään tiloja käyttävien henkilöiden maailmaan ja heidän toivomuksiinsa. Työssä vaaditaan innovatiivisuutta, kokonaisuuksien hallintaa, oma-aloitteisuutta ja hyvää yhteistyökykyä.

Sisustusarkkitehdin tyypillisin suunnittelukohde on toimisto, liiketila, myymälä, ravintola tai jokin majoitustila. Suunnittelukohteisiin kuuluvat myös julkiset tilat, kuten seurakuntien tilat, hallinto- ja virastotalot, kirjastot, opetustilat, koulut ja yliopistot, museot ja näyttelytilat. Mukana ovat myös niin sanotut hoitotilat, kuten sairaalat ja päiväkodit, lääkäriasemat, edustustilat, näyttelyt ja erilaisten yritysten yritysilmeen suunnittelut. Yrittäjänä toimiva sisustusarkkitehti tekee suunnittelutarjouksia, markkinoi, laskuttaa ja hoitaa kaikenlaisia liiketoimintaansa liittyviä asioita. Sisustusarkkitehtityöhön liittyy runsaasti matkustamista ja työajat ovat erittäin joustavat. Toimeksiannot tulevat koko maasta ja joskus myös ulkomailta.