Sisustussuunnitelu

Sisustaminen koskettaa jokaista, sillä jokainen henkilö asuu, elää ja vaikuttaa jossakin. Ympäristömme ja kotimme kertoo meistä, ja miellyttävä sisustus vaikuttaa moneen asiaan, kuten mielialaan ja viihtyvyyteen. Lyhyesti sanottuna sisustussuunnittelu on kodin, toimitilan tai kulkuneuvon sisätilan suunnittelua yhteistyössä tilaajan toiveiden mukaan. Se on oivaltamista, jonka avulla luodaan viihtyisiä ja tarkoituksenmukaisia koti- ja työympäristöjä. Sisustussuunnittelu yhdistää valon, värit, materiaalit ja kalusteet toimivaksi kokonaisuudeksi ja luo tunnelmaa valaistuksen sekä käytännön ratkaisujen avulla. Sisustussuunnittelijan kannalta asiakkaan toiveiden kuunteleminen ja hänen säännöllinen tapaamisensa ovat hyvän lopputuloksen vuoksi aina tärkeitä asioita. Sisustussuunnittelija on palveluammatti mitä suuremmassa määrin, sillä hän toteuttaa asiakkaan mielessä jo pitkäänkin pyörineet sisustussuunnitelmat.

Sisustussuunnittelijan työnkuva on hyvin monipuolinen

Julkisten tilojen sisustamisessa sisustussuunnittelijalla on useimmiten paljon vapaammat kädet kuin yksityiskoteja sisustaessa. Julkisia tiloja tosin säätelevät joskus hyvin tiukat määräykset, ja on olemassa myöskin yksityiskoteja, joissa sisustussuunnittelijalle saatetaan antaa hyvin vapaat kädet tulevaan suunnittelutyöhön. Yksityiskodeissa on usein monia esineitä, astioita, tauluja, mattoja ja huonekaluja, joiden ympärille varsinainen sisustus laaditaan. Seinän värin miettimiseen tai muuttamiseen, sisustustekstiilien, verhojen tai maton valintaan – kaikkeen on saatavilla apua. Kuvaako sisustustyyliäsi rustiikki, klassinen, high tech, uusrokokoo vai funktionalismi? Sisustustyylistä riippumatta tai niitä kätevästi yhdistellen projektissa edetään aina asiakkaan toiveiden ja mieltymysten mukaan. Sisustussuunnittelija huomioi työssään tarkkaan myös työkohteen tilaajan eli asiakkaan aikataulun, joten omaan työhön ja muihin hoidettaviin asioihin liittyen oikea aikataulutus on aina tärkeä.

Ammattitaitoinen ja työstään inspiroinut sisustussuunnittelija haluaa aina panostaa kodin kuin kodin tai työskentelyssä tarvittavan toimipaikan viihtyvyyteen. Paikan fyysinen mukavuus on aina ensiarvoisen tärkeää, sillä siellä työn tilaaja viettää paljon aikaansa. Kohteen ilmanvaihto, lämpötila, valoisuus, esineet ja pintamateriaalit, hiljaisuus, paikan tuoksu ja sisustuksen muokattavuus saavat kohteen tuntumaan omalta rakkaalta paikalta, kuten kodilta. Sisustussuunnittelija tuo tilaajan harkittavaksi erilaisia raikkaita vaihtoehtoja ja auttaa hahmottamaan myös kohteen mahdollisia ongelmakohtia. Sisustussuunnittelijan työhön saattaa toisinaan kuulua myös pienimuotoista ohjaavaa konsultointia tai kokonaisvaltaista kaluste- ja sisustussuunnittelua, eli jokainen työpäivä on aina hyvin erilainen. Useimmiten sisustukseen liittyvät asiat ovat sisustussuunnittelijan mielessä myös vapaa-aikana, sillä ne voivat olla palkkatyön lisäksi myös rakas harrastus.

Valaistus on tärkeä osa sisustusta

Valo on todella tärkeä ellei yksi tärkeimpiä sisustuselementtejä. Valaistuksen arvoa ei aina huomata silloin, kun se toimii tilassa oikein, mutta sen sijaan huono valaistus tai sen puuttuminen kokonaan pilaa jopa ammattitaidolla suunnitellun sisustusratkaisun. Taidokkaasti suunniteltu kokonaisvalaistus lisää tehokkaasti viihtyvyyttä ja nostaa osaltaan myös kiinteistön arvoa. Valaistuksen arvo ja merkitys sisustuksessa voidaan nähdä monella eri tavalla: jotkut arvostavat hyvää yleisvaloa, toisille energiansäästö on tärkein kriteeri ja kolmansien mieleen on oikean valaistuksen luoma tunnelma. Valaistusta käytetään usein hienona sisustuselementtinä, kuten tähtitaivaina katossa, valopisteinä, efektivaloina tai näkyvillä vitriinikaappien sisällä tuomaan valon ohella ilmettä myös muulle sisustukselle. Ammattitaitoinen ja luova sisustussuunnittelija on aina myös oikean valaistuksen paras asiantuntija.

Sisustusalan koulutus on nykyään yksi halutuimpia koulutuksia ja tutkinnon voi suorittaa kätevästi myös työn ohessa. Sisustusalaan liittyviä opintoja on tarjolla erilaisilla kursseilla, yksityisissä oppilaitoksissa ja monissa ammattikorkeakouluissa. Aalto-yliopisto, Metropolia ja Kymenlaakson sekä Lahden AMK:t tarjoavat yliopistotasoista koulutusta. Korkeakouluista valmistuu pääosin sisustusarkkitehtejä ja kurssimaisen koulutuksen puolelta sisustussuunnittelijoita ja -assistentteja. Sisustussuunnittelija osaa erilaisten tilojen ammattitaitoisen sisustussuunnittelun ja vastaa suunnitteluprosessin loppuunviemisestä. Sisustussuunnittelija työskentelee sisustusalan yrittäjänä, sisustussuunnittelijana, sisustusneuvojana, sisustusmyyjänä tai stailaajana. Sisustussuunnittelijan työssä vaaditaan loistavaa visuaalista osaamista ja ideointikykyä, hyvää ihmistuntemusta ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Kokonaisvaltainen näkemys sisustamisesta, hyvä erilaisten elementtien yhdistely- ja hahmottelutaito sekä valojen, värien ja erilaisten materiaalien hyödyntäminen on tärkeää sisustussuunnittelijan mielenkiintoisessa ja haastavassa työssä.