Tietosuojakäytäntö

Sivuston käyttöehdot

Ehdot

Käyttämällä tätä web-sivustoa olet sitoutunut noudattamaan näitä verkkosivuston käyttöehtoja, kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, ja suostut siihen, että olet vastuussa sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Jos et hyväksy mitään näistä ehdoista, sinulla on kiellettyä käyttää tai käyttää tätä sivustoa. Tämän sivuston sisältämät materiaalit on suojattu sovellettavalla tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädännöllä.

Käytä lisenssiä

Lupa myönnetään väliaikaisesti ladata yksi kopio materiaaleista (tieto tai ohjelmisto) arkkitehtuuriviikko.fi: n verkkosivustolle vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen katseluun. Tämä on lisenssin myöntäminen, ei omistusoikeuden siirto, eikä tämän lisenssin nojalla saa:
muokata tai kopioida materiaaleja;
käyttää materiaaleja mihin tahansa kaupalliseen tarkoitukseen tai julkiseen näyttöön (kaupallinen tai ei-kaupallinen);
yrittää purkaa tai kääntää insinööri kaikki arkkitehtuuriviikko.fi -sivuston ohjelmistot;
poistaa kaikki tekijänoikeudet tai muut omistusmerkinnät materiaaleista; tai
siirtää materiaalit toiselle henkilölle tai “peilaa” materiaaleja millä tahansa muulla palvelimella.
Tämä lisenssi päättyy automaattisesti, jos rikot näitä rajoituksia ja arkkitehtuuriviikko.fi voi milloin tahansa irtisanoa sen. Kun olet lopettanut näiden materiaalien katselun tai tämän lisenssin päättyessä, sinun on tuhottava kaikki ladatut materiaalit, jotka ovat hallussaan joko sähköisessä tai painetussa muodossa.

Vastuuvapauslauseke

Arkkitehtuuriviikko.fi -sivuston materiaaleja tarjotaan “sellaisenaan”. arkkitehtuuriviikko.fi ei takaa, ilmaista tai implisiittisesti, ja kieltäytyy ja kieltää kaikki muut takuut, mukaan lukien rajoituksetta, implisiittiset takuut tai edellytykset, jotka koskevat myyntikelpoisuutta, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen tai immateriaalioikeuksien loukkaamista tai muita oikeuksien loukkauksia. Lisäksi arkkitehtuuriviikko.fi ei takaa tai tee mitään esityksiä materiaalien käytön tarkkuudesta, todennäköisistä tuloksista tai luotettavuudesta Internet-sivustollaan tai muulla tavoin kyseisiin materiaaleihin tai sivustoihin, jotka liittyvät tähän sivustoon.

Rajoitukset

Arkkitehtuuriviikko.fi tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta vahingot, jotka aiheutuvat tietojen menetyksestä tai voitosta tai liiketoiminnan keskeytyksestä), jotka aiheutuvat arkkitehtuuriviikon materiaalien käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä. fi: n Internet-sivuilla, vaikka arkkitehtuuriviikko.fi tai arkkitehtuuriviikko.fi valtuutettu edustaja on ilmoitettu suullisesti tai kirjallisesti mahdollisesta vahingosta. Koska jotkin lainkäyttöalueet eivät salli implisiittisten takuiden rajoituksia tai seurauksia, jotka johtuvat seurauksista tai vahingoista, nämä rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

Tarkistukset ja Errata

Arkkitehtuuriviikko.fi -sivuston materiaaleihin voi sisältyä teknisiä, typografisia tai valokuvausvirheitä. arkkitehtuuriviikko.fi ei takaa, että jokin sen verkkosivuston materiaaleista on tarkka, täydellinen tai ajankohtainen. arkkitehtuuriviikko.fi voi tehdä muutoksia verkkosivustonsa materiaaleihin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. arkkitehtuuriviikko.fi ei kuitenkaan ole sitoutunut päivittämään materiaaleja.

Linkit

arkkitehtuuriviikko.fi ei ole tarkistanut kaikkia Internet-sivustoonsa linkitettyjä sivustoja eikä ole vastuussa tällaisen linkitetyn sivuston sisällöstä. Minkä tahansa linkin sisällyttäminen ei tarkoita, että sivusto hyväksyy arkkitehtuuriviikko.fi. Tällaisen linkitetyn verkkosivuston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

Sivuston käyttöehtojen muutokset

Arkkitehtuuriviikko.fi voi tarkistaa verkkosivustonsa käyttöehdot milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Käyttämällä tätä web-sivustoa suostut olemaan sidoksissa näiden käyttöehtojen nykyiseen versioon.

Sovellettava laki

Arkkitehtuuriviikko.fi -verkkosivustoon liittyvää väitettä koskevat Suomen valtion lait, ottaen huomioon sen lainvalintasäännöt.

Verkkosivuston käyttöön liittyvät yleiset käyttöehdot.

Tietosuojakäytäntö

Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeä. Näin ollen olemme kehittäneet tämän käytännön, jotta voit ymmärtää, miten keräämme, käytämme, kommunikoimme ja luovutamme ja käytämme henkilökohtaisia ​​tietoja. Seuraavassa kuvataan tietosuojakäytäntömme.

  • Ennen henkilötietojen keräämistä tai sen aikana tunnistamme tarkoitukset, joita varten tietoja kerätään.
  • Keräämme ja käytämme henkilökohtaisia ​​tietoja pelkästään tavoitteiden täyttämiseksi ja muiden yhteensopivien tarkoitusten saavuttamiseksi, ellei saa asianomaisen henkilön suostumusta tai lain vaatimuksia.
  • Säilytämme henkilökohtaisia ​​tietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Keräämme henkilökohtaisia ​​tietoja laillisin ja oikeudenmukaisin keinoin ja tarvittaessa asianomaisen henkilön tietoon tai suostumukseen.
  • Henkilötietojen olisi oltava merkityksellisiä siihen tarkoitukseen, jota varten niitä on tarkoitus käyttää, ja siinä määrin kuin on tarpeen näiden tarkoitusten kannalta, niiden olisi oltava tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia.
  • Suojaamme henkilötietoja kohtuullisin turvatoimin menetyksen tai varkauden estämiseksi sekä luvaton pääsy, paljastaminen, kopioiminen, käyttö tai muokkaaminen.
  • Teemme asiakkaille helposti tietoa henkilötietojemme hallintaan liittyvistä käytännöistämme ja käytännöistämme.

Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaamme näiden periaatteiden mukaisesti varmistaaksemme, että henkilötietojen luottamuksellisuus on suojattu ja ylläpidetty.